Varsinainen osuuskunnan kokous

Kokouskutsu

Osuuskunta Utakuitu kutsuu jäsenensä osuuskunnan varsinaiseen kokoukseen 05.06.2018 Roomari- saliin, Vanhatie 29, klo 18 alkaen

Esityslista

1§                 Kokouksen avaus

2§                 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

3§                 Pöytäkirjatarkastajien valinta

4§                 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5§                 Esityslistan hyväksyminen

6§                 Osuuskunnan tilinpäätös

7§                 Osuuskunnan tilintarkastuskertomus

8§                 Osuuskunnan tilinpäätöksen vahvistaminen

9§                 Osuuskunnan vahvistettu tilinpäätös

10§               Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

11§               Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot ja kokousmatkojen taksa

12§               Hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärä sekä valittava hallituksen jäsenet, tilintarkastaja ja mahdollinen varatilintarkastaja

13§               Muut asiat

14§               Kokouksen päättäminen

 

Osuuskunta Utakuidun hallituksen puheenjohtaja Pentti Tuovinen