Utajärven kunnan alueelle laajakaistaverkko

Utajärven kunnanvaltuusto on päättänyt tukea laajakaistaverkon rakentamista kunnan alueelle. Valtuusto päätti tiistain kokouksessaan, että kunta varautuu myöntämään osuuskunta Utakuidulle lainaa kahteen miljoonaan euroon saakka. Sadan megan internetyhteyttä pidetään yhtä tärkeänä asiana kuin toimivaa vesi- tai sähköverkostoa.

Runkoverkon investointi on 2,3 miljoonaa euroa. Valtio tukee hanketta reilulla 1,3 miljoonalla ja kunta valtakunnallisesti sovitulla kahdeksalla prosentilla eli vajaalla 200 000 eurolla. Kunta lainaa osuuskunnalle jäljelle jäävän osuuden eli noin 800 000 euroa.

Kyläverkon bruttoinvestointi puolestaan on1,2 miljoonaa, ja kunta lainaa rahat osuuskunnalle. Jos ELY-keskus myöntää rakentamiseen tukea, lainan määrä pienenee.

Esitetyt laskelmat osoittavat, että osuuskunta pystyy maksamaan lainan takaisin kunnalle. Puhelinoperaattorilta mahdollisesti tulevaa liikennöintikorvausta ei ole huomioitu laskelmissa. Kunta edellyttää lainan vakuudeksi ensisijaista kiinnitystä rakennettavaan kuituverkkoon, ja tarkemmat lainaehdot määrittelee kunnanhallitus.

Utajärvelle perustettiin osuuskunta Utakuitu valmistelemaan laajakaistan rakentamista, sillä puhelinoperaattorit eivät ole kiinnostuneita rakentamaan laajakaistaa harvaan asutulle alueelle. Tavoitteena on rakentaa vuoteen 2015 mennessä nykyaikainen kaikki taloudet kattava laajakaistaverkko, jossa ovat kohtuulliset liittymis- ja käyttökustannukset.