Tilaa

Osuuskunta Utakuitu myydään Oulun Seudun Sähkö Kuitu Oy:lle. Liiketoiminta siirtyy Oulun Seudun Sähkölle 1.1.2022 alkaen. Osuuskunta Utakuitu liiketoiminnan kaupan myöntä ei pysty ottamaan uusia osuuskunnan jäseniä kesäkuun 2021 alkaen.

Tilaa

Hakemus osuuskunnan jäseneksi ja liittymän hankintaa koskeva sopimus

* Pakollinen kenttä


(YHTEYKSIEN SOPIMUSEHDOT)
Osuuskunta palauttaa maksetun jäsenmaksun, mikäli verkon rakentaminen ei jostain syystä toteudu. Siltä osin kuin tässä sopimuksessa ei ole muuta mainittu liittymän toimitukseen ja liittymän käyttöön sovelletaan oheisesta linkistä löytyviä sopimusehtoja.
Sopimusehdot