Osuuskunta Utakuitu

Osuuskunta

Osuuskunta on perustettu 10.1.2013 ja sen tarkoituksena on rakentaa 100/100 Mbit/s laajakaistaverkko Utajärven kunnan alueelle.

Hankkeesta ja laajakaistasta on informoitu kyläilloissa ympäri Utajärven kunnan alueella.

Osuuskunta Utakuitu on jäseniensä omistama yhtiö, joka hallinnoi, rakentaa, vuokraa ja toimii operaattorina verkon alueella.

Osuuskunnan kokouksessa hyväksytty tuloslaskelma 2014 ja toimintakertomus.